Tüm Ev ve İşyeri İçin Armatür Çeşitleri

Tüm Ev ve İşyeri İçin Armatür Çeşitleri

Aydınlatma Proje Talebi

Proje desteğimiz müşterilerimizin taleplerini tarafımıza telefon ya da internet aracılığıyla bildirmesiyle birlikte başlatılır.

Keşif ve Proje Değerlendirmesi

Çoğunlukla keşifler, uygulaması yapılacak yerin tarafımızca ziyaret edilerek ilgili donelerin yerinde değerlendirilmesi şeklinde yapılırken, bazı uygulamalarda doğrudan gönderdiğiniz çizimler üzerinden ilgili değerlendirmeler tarafınızla görüşülerek de yapılandırılabilir.

Ürün ve Komponent Seçimi

Uygulaması yapılan hacmin yapısı, kullanım amacı, ortam koşulları, ihtiyaç duyulan ışığın niteliği ve niceliği gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak uygun ürünler ve alternatifleri belirlenir.

Hesaplama ve Modelleme

Uygulama için öngörülen aydınlatma armatürleri sistem içerisinde yapılandırılır ve hesaplamalar 3 boyutlu modelleme programları kullanılarak yapılır. Bu sayede kullanılan armatürler ve sonuçları görsel ve teknik açıdan değerlendirilebilir.