Güneş Enerji Sistemleri

Güneş Enerji Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güneş enerjisi sistemleri, kaynağı güneş olan ve güneşten aldığı kaynak ısıyı enerjiye dönüştürebilen sistemlere denir.Güneş ışığında faydalanmak için güneş enerjisi teknolojileri geliştirilmiştir. Bazı güneş enerjisi teknolojileri direkt olarak güneş ısısını enerji olarak kullanırken bazı güneş enerjisi teknolojileri güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek enerji olarak kullanılmasını sağlar.

Örneğin suyu ısıtmak için, sıcak su temin etmek için güneş enerjisi kullanılır. Direkt güneş ısısından faydalanılan güneş enerjisinde suyu ısıtmak için bir ısı depolama paneli ile su deposu bulunur. Elektiriğe dönüştürülebilen güne enerjisi teknolojilerine bir örnek ise güneş pilleridir. Güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek watt biriminden elektirik elde edilir.

Elektrik Üretme Yöntemlerinden Güneş Enerjisi Sistemi

Yukarıda da bahsedildiği üzere güneş ışınlarından ve ısılarından elde edilen enerji elektiriğe dönüştürülerek insanların ve işletmelerin kullanımına sunulmaktadır.

Güneş enerjisi sistemleri diğer enerji sistemlerine göre daha çevreci ve daha doğayı koruyucu bir sistemdir. Diğer enerji sistemlerine göre çok daha düşük maliyetli olması sebebi ile son zamanların en çok tercih edilen enerji sistemleri arasında yer almaktadır. Akıllı evler denilen yeni ev türlerinde de güneş enerjisi kullanılmaya ve her geçen gün kullanımı artmaya başlamıştır.

Evlerin yanı sıra sanayi ve endüstri alanında da kullanılmaya başlanmıştır. İşletmeler ihtiyaç duyduğu elektiriği güneş enerjisi sistemleri sayesinde daha az maliyet ile elde etmektedir. Son zamanlarda güneş enerjisinden elde edilen enerjiye olan ilginin hem çevreyi kirletmemesi, hem daha az maliyetli olması hem de yenilenebilir bir enerj olmasının etkisi büyüktür.

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Fiyatları

Elektrik üreten güneş enerjisi sistemleri diğer elektrik üretim sistemlerine göre daha az maliyetlidir. Güneş sistemleri fiyatları ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi miktarına göre değişiklik göstermektedir. Bir mesken için gerekli olan elektrik ihtiyacı ile bir sanayi işletmesi için ihtiyaç duyulan elektirik miktarı arasında farklılıklar vardır ve bu farklılıklar da güneş enerjisi sistemleri fiyatlarında değişiklik olmasına neden olur.

Güneş Enerjisi kurmak isteyen ve kurmayı düşünenler bu işi yapan firmalar ile görüşüp fiyat teklifleri almalı, fiyat tekliflerini değerlendirerek en uygun olanı seçmelidir. Güneş enerjisi sistemleri için gerekli olan malzeme, ekipman ve diğer ihtiyaçlar firmadan firmaya değişik marka ve modellerde kullanıldığı için fiyatlar farklılık gösterebilir.

Güneş Enerjisi Panelleri

Fotovoltaik Özellikli Güneş Enerjisi Sistemleri

Fotovoltaik özellikli güneş enerjisi sistemleri, diğer güneş enerjisi sistemlerinden farklı olarak güneşten elde ettiği enerjisi elektriğe dönüştürebilir. Fotovoltaik paneller diğer ismi ile solar paneller güneş ışığından ve ısısından elde ettiği enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Verim oranı panellerin kalitesine, büyüklüğüne ve sayısına göre değişir. Hala güneş enerjisi sistemleri üzerinde teknolojik çalışmalar devam etmektedir. Güneşten elde edilen enerjinin oransal olarak daha fazla verimli olması için iyileştirmeler yapılmaya çalışılmaktadır.

Kurulan paneller ile depolanan enerji elektriğe dönüştürülürken enerji veriminin en üst seviyede olması için bilinmesi gerekenler vardır. Güneş ışınları panele olabildiği kadar dik bir açı ile düşmelidir. Ne kadar dik açı ile paneller güneş ışığına maruz kalırsa elde edilen enerji oranı o kadar artacaktır.

Güneş Enerjisi Sistemleri verimini artırmak için panellerin camı temiz olmalıdır. Kirli panel camlarında güneş ışığından kaynaklanan ısı tam anlamıyla depolanamaz ve bu da sistemin enerji üretimini olumsuz etkiler. Havların çok soğuk olması veya kapalı olması da enerji üretim miktarını etkilemektedir.