Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü Hakkında

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol

Kauçuk, Karton, tekstil v.b. fabrikalarda proseste kullanılan buharı hazırlamak maksadı ile tesis edilen  Buhar Kazan’ının  periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol

Fabrikalarda, konutlarda, otellerde  v.b.yapılarda ısıtma veya proses amaçlı kullanılacak olan suyu istenilen şartlara ulaştırmak için tesis edilen kalorifer kazanı’ın periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol

Karton, tekstil v.b. Fabrikalarda proseste kullanılan yağı istenilen koşullara getirmek için   tesis edilen  Kızgın Yağ Kazanı periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Boyler Periyodik Kontrol

Fabrikalarda , konutlarda, otellerde  v.b.yapılarda kalorifer kazanları tarafından istenilen koşullara getirilmiş suyun belirli bir süre aynı koşullarda her kullanıma hazır bir şekilde bekletildiği  sistem olan Boylerin  periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kompresör Periyodik Kontrol

Fabrikalarda, tesislerde  v.b.işletmelerde basınçlı hava üretimi için tesis  edilen kompresörlerin periyodik  kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Hava Tankı Periyodik Kontrol

Fabrikalarda, tesislerde  v.b.işletmelerde kompresör tarafından üretilen basınçlı havanın her an kullanıma hazır tutulmak maksadı ile depo edildiği hava tankı’nın periyodik  kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Genleşme Tankı Periyodik Kontrol

Fabrikalarda, tesislerde, otellerde,  konutlarda v.b. yapılarda kalorifer kazanı, hidrofor pompaları gibi sistemlerde  emniyet unsuru olarak kullanılan  genleşme  tankı’nın periyodik  kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Hidrofor Periyodik Kontrol

Fabrikalarda, tesislerde, otellerde,  konutlarda v.b. yapılarda kulanılan suya belirli basınç kazandırılarak yüksek noktalara ulaşmasını sağlayan hidrofor’un periyodik  kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Otoklav Periyodik Kontrol

Kauçuk v.b Fabrikalarda , kauçuğa veya işlem prensibinin uygun olduğu başka bir  malzemeye  istenilen şeklin kalıcı olarak verilmesi maksadı ile buhar altında pişirildiği Otoklavla’rın Periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Emniyet Valfi Kontrol

Hava tankları, genleşme tankları, kalorifer ve buhar kazanları gibi basınç üreten veya belirli bir basıncı içinde barındıran sistemleri emniyet altına  almak maksadı ile bu sistemlerde emniyet unsuru olarak kullanılan Emniyet valfi kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yıldadır.