Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol

Köprü Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve sistem olarak hareket eden kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Köprü vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrol yapılmalıdır. Köprü vinçler 2 ye ayrılmaktadır.

1- Tek Kirişli Gezer Köprü Vinçler: Tek kirişli gezer köprü vinçler,bir kolon üzerinde tutunan ve ağır olmayan yükleri taşımak için kullanılan vinçlerdir.Genellikle kısa mesafeli alanlarda ve yüksek olmayan tavanlı işletmelerde daha sık kullanılır.Araba sistemleri tek yöne doğru hareket edildiğinde kullanılmaz.

2- İki Veya Daha Çok Kirişle Gezer Köprülü Vinçler:İki ve ya daha kolon üzerinde tutunan ve ağır olan yükleri taşımak için kullanılan vinçlerdir.Genellikle uzun mesafeli alanlarda ve yüksek tavanlı işletmelerde daha sık kullanılır.Eğer yük 10 tonu geçiyorsa bu vinçler genelde kullanılır.
Gezer Köprü Vinç Operetörü:Vincin genel kontrollerini yapar,vinç kurulumunda etkin rol oynar,rayları,baraları,emniyet kilitlerini kontrol eder,kancaları yüke takarak malzemelerin taşınmasını sağlamak,son olarakta malzemelerin boşaltılmasını ve indirilmesini sağlamak ve potanın temizlenmesini sağlamak.

Tavan Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve karşılıklı iki  ray üzerinde çalışan kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Tavan vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrol yapılmalıdır.Tavan vinçleri kendi aralarında 7 ‘ye ayrılır.Bunlar zincirli vinçler,özel vinçler,tehlikeli ortam vinçleri,endüstriyel vinçler,açık vinçler,proses vinçler ve tek halatlı vinçlerdir.İşletmelerde genelde tavan vinç operatörük belgesi bulunmayan kişiler tavan vinçleri kontrol etmektedir. Normalde Miilli Eğitim Bakanlığından onaylı tavan vinç operatörü belgesi alınmalıdır.Tavan vinç kurs programı 05/04/2011 29 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu yüzdendir ki tavan vinç operatörlük belgesi olmayan çalışanlar işletmelerde tavan vinç kullanmasına izin verilmemelidir.İzin verildiği takdirde oluşabilecek her türlü kazadan iş veren birebir sorumlu olucaktır.Olabilecek iş kazalarının ve maddi para cezalarının önününe geçebilmek için iş veren tavan vinç kullanacak çalışanlarına tavan vinç operatörlük belgesi aldırması gerekmektedir.Tavan vinç operatörlük belgesi almak isteyen kişi minumum 18 yaşında olmalı ve en az ilk öğretim mezunu olması şartı aranmaktadır.Bunlara ek olarak adli sicil kaydının temiz olması ve operatörlük yapmasına herhangi bir engel olmadığına dair sağlık raporu alması gerekmektedir.Tüm bu şartlar olgunlaştığında Milli Eğitim Bakanlığından akredite olan kuruluşlara 5 adet fotoğraf,adli sicil kaydı,diploma fotokopisi ilk öğretim diploması ile başvurur ve kurs bitiminde sınavda başarılı olanlar tavan vinc operatölük belgesini almaya hak kazanır eğer sınavda başarılı olamazlarsa tekrar sınava girme hakkına sahip olurlar fakat o sınavdada başarılı olamazlarsa tekrardan kursa gitmeleri gerekmektedir.

Monoray Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve tek bir  ray  üzerinde ileri geri yönde çalışan kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Monaray  vinçlerin periyodik kontrol ile ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde kullanılan ve pergel gibi  dairesel olarak çalışan  kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Pergel  vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrol yapılmalıdır.Pergel vinçler iki ana başlık altında toplanırlar.Bunlar kolon tip pergel vinçler ve askı/duvar tip pergel vinçlerdir.Kolon tip pergel vinçlerde kendi aralarında üçe ayrılmaktadırlar.İlki motorlu olup ve maksimum 360 derece döner tip olanlardır.Bunların kapasitesi 250 kilogram ile 5000 kilogram arasında değişim göstermektedir.Bunlar yükseğe kaldırmada bazı avantajlar sağlamaktadırlar.Çevresel olmamakla beraber bölgesel kullanıldıklarında ekonomiktirler.İkincisi manuel maksimum 270 derece döner pergel vinçlerdir. .Bunların da kapasitesi 250 kilogram ile 5000 kilogram arasında değişim göstermektedir.Yine bunlarda yükseğe kaldırmada avantajları olduğu gibi bölgesel kullanımlarda ekonomiktirler.Üçüncüsü üstten destekli manuel maksimum 270 derece döner pergel vinçlerdir.Buda döner tip olması sebebiyle 270 derecelik çapta çalışmaya imkan sağlar.Yüksek lik sorunu olmadığı zamanlarda da kolonlara üsten bağlanma imkanı tanır.Yukarıda bahsettiğimiz pergel vinçler kolon tip pergel vinçlerdi.Birde askı/duvar tip pergel vinçler bulunmaktadır.Bunlarda kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır.Birincisi manuel/maksimum 180 derece pergel vinçtir.Bina yüzeylerine bağlanabilir buda açık olmayan alanlarda alan kayıplarını önler.Kapasiteleri 250 kg ile 5000 kg arasında değişiklik göstermektedir.Yükseğe kaldırmada avantajlar sağlar.Bölgesel kullanıldıklarında ekonomik çözümleri yer verirler.Döner tipte olduklarından ötürü 180 derecelik çalışmalara imkan tanırlar.İkincisi manuel/maksimum 180 derece üstten destekli pergel vinçlerdir.Yine kapasiteleri 250 kg ile 5000 kg arasında değişmektedir.Bina yüzeylerine bağlanabilmelerinden ötürü açık olmayan alanlarda kayba gidecek olan alanları önlerler.Yükseğe kaldırmada avantajlar sağlmakla beraber bölgesel kullanıldıklarında ekonomik çözmlerede yer verirler. Yüksekliğin sorun olmadığı yerlerde kolona üsten destek bağlantı durumu sağlarlar.

Kule Vinç Periyodik Kontrol

Özellikle İnşaat gibi yapı işlerin de  kullanılan ve sınırlandırılmış   dairesel alan içinde  çalışan  kaldırma taşıma ve iletme faaliyetlerini yerine getiren Kule   vinçlerin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.Kule vinçler gemilerin yapıldığı tershanelerde kullanılmaya başlamasında getirdiği kolaylık ile  inşaat sektörünede ilham vermiş ve uzun yıllardır inşaat sektöründede kullanımı devam etmektedir.Çok basit bir tasarım olmasına rağme iş gücünü çok azaltmış daha güvenli ve ekonomik bir çalışma ortamı yaratmıştır.Kule vinçlerde bom adı verilen yatay bir sistem vardır.Bunun yatayda kalan kısa kısmına yük konulur diğer kısmı uzun olarak bırakılır.Kule vinç en uzak mesafede en çok 1 ton yük taşıyabilmektedir.Bunun üzerinde ki daha ağır taşınacak yükler kulenin gövdesinde taşınması gerekir.En ağır yükler kule gövdesinde taşınmaktadır.Çok rüzgarlı zamanlarda,fırtınalarda kule vinçler kullanılmamalıdır.Kule vinçlerde başarılı çalışmaları gören bazı türk firmalarıda başarılı kule vinçler üretmiştir.Vinç sektöründe Çin piyasa fiyatlarını düşürmesine rağmen Türkiye hem daha kaliteli ve hem orta fiyat politikasıyla dünya üzerindeki yerini korumaktadır.Eskilerde mütahitler birbirlerine arabaları ile üstünlük kurmaya çalışırken bugünlerde sahip oldukları kule vinçler arabalarının yerini almaya başladı.Türkiye ‘de şu anda 1550 taneye yakın kule vinç bulunmaktadır.Bu sayı diğer ülkelere bakıldığında çok az olduğu gözlemlenmektedir.Nüfusu Türkiye’nin 3 te 2si olan İtalya’da bile bir yılda iç piyasaya 3000 tane kule vinç satılmaktadır.

Mobil ve Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrol

İnşaat, alt yapı üst yapı v.b. işler de  kullanılan ve ihtiyaç dahilinde konum değiştirebilen  Mobil ve Araç Üstü Vinç periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Caraskal Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde düşük kapasiteli yüklerin dizaynların da kullanılan zincir mekanizmaları vasıtası ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan caraskallaların periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Yük Asansörü Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan halat mekanizmaları vasıtası ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan Yük Asansörlerinin periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrol

Yüksek yapılarda dış cepheye tesis edilen yüklerin veya insanların taşınması amacı ile kullanılan Dış cephe asansörleri periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Forklift Periyodik Kontrol

Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan hidrolik sistem mekanizmalarının elektrikli va ya içten yanmalı motor vasıtası  ile tahrik edilip elde edilen hareket ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan Forklift  periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.Forkliftler harekete geçerken enerji yada yakıt gereksinimleri olmaktadır.Bu gereksinimlere görede 4 çeşide  ayrılır.

1- LPG’li Forkliftler; Öncelikle çatalların yerde olması gerekmektedir,sonra el frenine bakılır eğer el freni çekiliyse vites boşa alınır.Forklift üzerinde iki tane lpg tüpü bulunmaktadır.Bunlardan bir tanesinin vanası açılır ve kontak anahtarı ile kontak açılarak motor çalıştırılır.Sıcaklık 90 C yi bulduğunda çatallar kaldırılır ve forklift harekete başlar.
2- Hidrolik Şanzımanlı Forkliftler; Yine çatalların yerde olmasına dikkat edilmelidir.El freni çekili ve gaza basılmadığında vites gidilecek yöne doğru hareket ettirilmelidir.Peşi sıra çatallar kaldırılmalı ve benzinli ise kontak açılıp marşa basılmalı dizel ise motor ısıtıldıktan sonra marşa basılmalı ve harekete geçilmelidir.
3- Mekanik Şanzımanlı Forkliftler:Çatalların yerde olduğu kontrol edildikten sonra motor çalıştırılmalı ve debriyaja basıp forkliftin gideceğe yöne doğru vitese takıp benzinli ise kontak açılıp marşa basılmalı eğer dizelse motor ısınana kadar beklenip yavaşça debriyajdan ayak çekilerek gaza basılmalıdır.
4- Elektrikli Forkliftler:Çatalların yerde olduğu ve akümülatör fişi yerinde olduğu kontrol edildikten sonra kontak anahtarı açılarak marşa basılmalıdır.Bu arada el freni boşa alınır ve vites gidilecek yöne doğru hareket ettirilir.Çatallar da yerden kaldırıldıktan sonra dikkatli bir şekilde hız pedalına basılır.

Forkliftlerde park yapılması anında forklift özelliklerine göre bazı önlemler alınmalıdır.
El freni çekilir ve vites boşa alınır.
Motor durdurulur ve kontak anahtarı çıkartılır.
Lpg li forkliftlerde tüp ateşe yaklaştırılmamalıdır,elektrikli forkliftlerde ise akü kafası çıkarılıp şarz edilmesi gekemektedir.
Son olarak çatallar yere indirilir ve forklift eğimli biryerde ise takozlar desteklenip eğim yönüne ters yönde vites takılmalıdır.

Lift ve  Transpalet Periyodik Kontrolü

Fabrika ve tesislerde yüklerin dizaynların da kullanılan hidrolik sistem mekanizmalarının elektrikli vaya manuel olarak oluşturulan  kuvvet  ile tahrik edilip elde edilen hareket ile kaldırılması ve iletilmesinde rol alan Lift ve Trans palet  periyodik kontrolü ilgili yönetmeliğe göre  ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan standartlarda periyot belirtilmediği durumlarda minimum yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.