Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü Nedir? Nasıl Yapılır?

Termal konfor ölçümü bulunulan kapalı bir ortamda sıcaklık, basınç ve nem değerinin ölçülerek yasal yaptırımlara uygun olup olmadığının belirlenmesi işlemine verilen isimdir.

Bu ölçümleri konusunda uzman, gerekli izinleri almış firmalar yapabilmektedir. Bu ölçümleri yapabilmek için özel cihazlar kullanılmaktadır. Buradaki temel amaç, havalandırma koşullarının insan sağlığı için uygun olup olmadığını belirlemektir.  Yapılan ölçümler sonucunda sıcaklık, basınç ve nemin birbiri ile dengeli olması gerekmektedir.

Termal konfor ölçümü çeşitlerine geçmeden önce termal konfor deyimine de bakmak gerekmektedir. Termal konfor, çalışılan ya da yaşanan yer için olması gereken hava sıcaklık nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Yani bir başka deyişle ideal sıcaklık, ideal nem ve ideal basınç olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı sıcak ya da aşırı soğukta insan sağlığına ciddi sorunlar yaratmaktadır. Aşırı soğuk böbrek yetmezliği gibi sorunlar yaratabilirken, nem kişilerin akciğer problemleri yaşamasına neden olabilmektedir. İşte gerekli koşulları sağlamak için ve koşulların uygunluğunu belirlemek için termal konfor ölçümü yaptırılması gerekmektedir bu özelikle işyerleri için önemli bir konudur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde bunlar yeterince olarak belirtilmiş ve standartlara bağlanmıştır.

Termal Konfor Ölçümleri Nelerdir?

Termal Konfor Ölçümlerinde:  Basınç, hava, nem ölçülmektedir. Ölçülmesi için kullanılan cihaz, nem sıcaklık hız sensörüdür. Bu sensör  ortamdaki sıcaklık, nem ve hava akım hızını ölçmektedir. Temel parametreleri şunlardır: Sıcak Ortamlar – WBGT (Yaş – Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini. Bu ölçümler yapılırken TSE tarafından yayınlanan TS 2361:1976 da belirtilen kurallara göre ölçümler yapılmakta ve ona göre değerlendirilmektedir.

Termal Konforu etkileyen faktörler ise şunlardır:
Yapılan işin hafif ya da ağır iş olması
Ortamda bulunan kişi sayısı
Çalışanların fiziki yapısı ( yaş, kilo)
Çalışanların cinsiyeti ( kadın, erkek)
Çalışan kişilerin sağlık durumları ve fiziki yeterlilikleri
Bulunulan ortamın bulunduğu coğrafi yapı
Çalışma sırasında çalışanların üzerinde yer alan giysiler

Tüm bu parametreler termal konfor ölçümü nü etkilemektedir. Örneğin bulunulan ortamda olması gerekenden çok daha fazla kişi var ise değerler mutlaka istenen yeterlilikte olmayacaktır. Aynı şekilde doğru havalandırma düzgün olarak yapılmazsa yine sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmayacaktır.

İşyerlerinde ve işletmelerde çalışan personellerin nem, sıcaklı ve hava akımı tarzında iklim gerekliliklerinden bedensel yahut zihinsel faaliyetlerini devam ettirirken etkilenmemeleri adına yapılan kontrollere termal konfor ölçümü denilir.

Kapalı bir ortam yahut açık bir alanda çalışmak zorunda olan işçiler bu tarz nem, sıcaklık ve hava akımı gibi etkenlerden ilk anda etkilenmezler ama zamanla hissedilmeye başlar ve termal konfor gereklilikleri mevcut durumda değilse büyük sıkıntı meydana gelir ve akabinde rahatsızlık başlar. İşyerleri çalışanların büyük bir vakitlerini harcadıkları yerlerdir. Bu yüzen işyerleri çalışanların rahatlığı adına konfor olarak son derece düzenli ve tüm gerekliliklerin yerinde olması gerekli olan alanlardır. İşçiler çalışma şartları ne kadar uygun ve rahat ise buna paralel olarak daha yüksek moral ve motivasyon kazanacakları için hem sağlıkları hem de güvenlikleri koruma altında olacağından verimleri de artmaktadır. Termal konfor ölçümü işletmelerde sıcaklık ve nemim uygun değerlerde tutulmasını sağlamak adına yapılmaktadır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğünde de belirtildiği üzere ‘’kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem seviyesinin yapılan işin niteliğine uygun olmaklar beraber ılımlı olması esastır’’ bu esasla birlikte işyerlerindeki çalışma koşulları termal konfor ölçümü yapılarak uygun seviyelerde tutulmalı ve revize edilmelidir. Bu ölçümler esnasında alınacak raporlar ve tutanaklar uluslararası mevzuata göre yapılmalıdır. İşyerinde yani işletmelerdeki havalandırma sistemlerinin ölçülüp sistemin yeterliliği konusunda testler yapılmalıdır. Yeterli olmayan hava sistemlerinin yeterli seviyeye ulaştırılması adına tutanak tutulup gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Termal konfor ölçümleri çalışan personellerin refahlığı için geçerli olan bir uygulama olmakla beraber işverenlerin tüm bu kontrollerin yapılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Termal konfor ölçümleri uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması gerekli olan işlemlerdir. Nitekim teknolojinin de katkısıyla son sistem cihazların kullanılarak yapıldığı bu ölçümlerde büyük özen gösterilmesi esastır.  Bu sektörde faaliyet gösteren saygın ve uzman firmalar tüm gereksinimleri yerine getirmek adına profesyonel olarak hizmet vermektedirler. İş sağlığı ve iş güvenliği adına çok önemli olan termal ölçümler her aşamada işçi sağlığı ve iş gücünün düşmemesi adına faydalı olan işlemler bütünüdür.